ART DECO… ali kako enostavno ustvariti nekaj elegantno razkošnega

Črkoslikar­i­je bodo skočile v obdob­je med obe­ma voj­na­ma, ko se je uvel­jav­il umet­niš­ki slog Art Deco. Takrat se je močno razšir­i­la kul­tura fil­ma, fotografi­je, tiska, poster­jev pa tudi oglaše­van­ja – pred­vsem v ZDA se je razmah­ni­lo tudi potrošništ­vo. Za ta slog so bile značilne čiste geometri­jske oblike, močne ver­tikalne lin­i­je, egipčan­s­ki vzor­ci (Tutanka­mono­vo grob­ni­co so odkrili leta 1922), krom, stek­lo, svetleče tka­nine, ogledala, stilizirane podobe letal, avto­mo­bilov, križark, nebotičnikov ter pridih luk­suza. Vrste pisav so bile prav tako podrejene geometri­jskim oblikam, pogos­to so vse­bo­vale tudi ele­gant­no deko­raci­jo. Krasile so napise na kin­od­vo­ranah, gledal­iščih, prestižnih klu­bih ter ele­gant­nih plakatih.

Naslikali bomo svetlečo, ele­gant­no majusku­lo (veliko črko 🙂 )