ČRKORIS V PROSTEM SLOGU

Tip­kam črke levo, tip­kam črke desno, gor, dol. Ne gre in ne paše in vse je enako.” Tip­ič­na nemoč, ki se nam zgo­di, ko hoče­mo, da bi že nare­jene črke iz raču­nal­ni­ka ustreza­le našim žel­jam. Naj jih svinčnik poc­i­tra: “Izberem svoj okvir! Izberem svoj slo­gan! Izberem svo­je črke! Izberem svoj stil! Ski­ci­ram, senčim, vlečem lin­i­je in bar­va … Pre­do­bro!” Črke pre­mikas­tim, preg­netem, nateg­nem, razteg­nem in stlačim tja kamor hočem. In tako nared­im svoj črko­ris­ni paket.