NEOKLASICISTIČNA ČRKA: Rojstvo pravega glamurja

„Dol z boržuaz­i­jo!“ so vzk­likali v času fran­coske rev­olu­ci­je. Ko so počis­tili kral­je in kraljice, so počis­tili tudi s kičas­tim barokom in nastopil je čas za novo ele­gan­co. Ta je nastopi­la tudi v obliko­van­ju črk. Najbolj zasluž­na sta bila gos­pod Bodoni in rod­bi­na Didot. Kakšne klasike so ust­var­ili, lahko pris­luh­nete v razgibani zgod­bi in črkoslikate najglamurozne­jše pisave.