KREDOČRKA: Naredi svojo tablo in črkoriši s kredo

Vsi rabi­mo zapiso­van­je sprot­nih stvari. Pa naj bo to, kam moramo kdaj, kaj kupi­ti, ali pa pre­pros­to teden­s­ki družin­s­ki jedilnik.
Ven­dar zakaj bi lep­il listke na hladil­nik, če lahko sam pre­pros­to narediš tablo za risan­je s kreda­mi? In to kakršnekoli oblike, velikosti in barve. A veš, da obsta­ja kar nekaj trikov, kako ust­var­i­ti čim privlačne­jše napise in kreaci­je na tabli?
Vse to in še več na kre­doris­ark­ih črkoslikarijah!