Cukrčki

Vsi si kdaj pa kdaj zaže­limo kakšen cukrček. Kliknite na barvne povezave in si pre­n­e­site materiale.

Črko­bar­vanke
Pobar­vaj, izreži, ses­tavl­jaj besede, izžre­baj črko — povej bese­do ki se nan­jo začne, konča …

Črko­bar­van­ka
Črko­bar­van­ka 2

Besedne vrste
Riši puščice med okvirč­ki, pobar­vaj v sorod­nih bar­vah, izreži okvirčke, pre­mešaj in ponovno postavi, kom­bini­raj izrezane okvirčke iz vseh lis­tov. Če opaz­iš, je na vsakem od lis­tov uporablje­na dru­ga pisa­va, kar ti je lahko v pomoč oziro­ma, če se vsi izrezani list­ki pomeša­jo, jih lahko povežeš na osnovi pre­poz­na­van­ja oblik/vrst črk. Seve­da pa lahko rešu­ješ po svoje.

Besedne vrste

Male tiskane črke
Razisku­j­mo male tiskane črke in nji­ho­vo obliko na najbolj slavni tiskani pisavi vseh časov — hel­veti­ci. Črke poskušaš s pomočjo opa­zo­van­ja pres­likati na dve velikosti mrež. Tiste brez mrež, pa lahko upora­biš za vad­bo potez. Več o hel­veti­ci tukaj

Male tiskane črke