MONOSPACE: Enoprostorske računalniške črke v analognem svetu

Za raču­nal­niš­ki svet (no ja, še prej, za pisalne stro­je) so bile obliko­van­je t. i. eno­pros­torske črke.

Kakšne so nji­hove značil­nos­ti in kako se obna­jša­jo v njim tujem, analognem sve­tu, izveste v prav poseb­ni edi­ci­ji Črkoslikarij.