SPOZNAVANJE STILOV

Na Črkoslikar­i­jah riše­mo črke in se pogo­var­jamo o obdob­jih v kater­ih so posamezni slo­gi nastali.