NARIŠI SVOJE IME

Črkoslikar­i­je bodo tokrat nekaj poseb­ne­ga. Napisali bomo svo­je ime (ali ime svo­je­ga prijatelja/sorodnika/hišnega ljubljenčka).

Najprej se bomo pogo­var­jali o imenih: dol­gih, kratk­ih, žival­skih … Spoz­nali bomo pomen besed mono­gram in lig­atu­ra. Pogo­var­jali se bomo, kako zveni­jo naša ime­na in kaj lahko z nji­mi pričaramo, če jih zapiše­mo na različne načine ali celo umet­niško naslikamo. Nato bomo izbrali svoj najljubši slog, ski­ci­rali napis na list, ga pres­likali na impreg­ni­ra­no lesno ploščo ter ga naslikali s čopiči in akril­ni­mi bar­va­mi, okrasili z blešči­ca­mi itn. Domov bomo odnes­li umet­niško črkoslikarijo.